Links

Advokatnøglen Database over danske advokater.
AIDOH Art In Defence Of Human rights.
Billedkunstnernes Forbund Interesseorganisation for de billedlige kunstarter.
COPY-DAN Fælles organisation og administration af foreninger med ophavsretsligt virke.
Det Danske Kulturinstitut Formidler kulturel udveksling mellem Danmark og udlandet med seminarer, studierejser, konferencer, danskundervisning og job-bytte.
Folketingets Ombudsmand Ombudsmanden behandler klager over forvaltningsmyndighedernes afgørelser og deres behandling af borgerne.
Fælleskonserveringen Renovering og reparation af kunst og kunstgenstande. Andelsforening stiftet af danske kunstmuseer.
Gramex Uafhængig organisation der administrerer udøvende kunstneres og pladeselskabers økonomiske rettigheder.
Infokiosk Infokiosken er oprettet af Kulturministeriet med det formål at øge kendskabet til og udbrede forståelsen for de ophavsretlige regler.
Klagenævnet for Domænenavne Klagenævnet for Domænenavne er et uafhængigt klagenævn nedsat med den opgave at behandle tvister om retten til registrerede domænenavne under det danske .dk-domæne.
KODA Forening, der på vegne af komponister, sangskrivere og musikforlæggere forvalter danske og internationale ophavsrettigheder til offentlig fremførelse af musikværker.
Kulturministeriet Indeholder aktuelle nyheder inden for bl.a. ophavsretten.
Kulturnet Danmark Har til formål at udbrede information om danske statslige og statsstøttede kulturinstitutioner og øvrige tilbud.
Kulturpol Kulturpolitisk forskernetværk med forskerprofiler, projekter, publikationslister, konferencer og Internetvejviser.
Patent- og Varemærkestyrelsen Udsteder patenter og brugsmodeller samt registrerer varemærker og design.
Samrådet for Ophavsret Paraplyorganisation for organisationer der varetager ophavsretslige spørgsmål.
USCO US Copyright Office.
WIPO World Intellectual Property Organisation.