Vidensdatabase

AdvokatnøglenDatabase over danske advokater.
AIDOHArt In Defence Of Human rights.
Billedkunstnernes ForbundInteresseorganisation for de billedlige kunstarter.
COPY-DANFælles organisation og administration af foreninger med ophavsretsligt virke.
Det Danske KulturinstitutFormidler kulturel udveksling mellem Danmark og udlandet med seminarer, studierejser, konferencer, danskundervisning og job-bytte.
Folketingets OmbudsmandOmbudsmanden behandler klager over forvaltningsmyndighedernes afgørelser og deres behandling af borgerne.
FælleskonserveringenRenovering og reparation af kunst og kunstgenstande. Andelsforening stiftet af danske kunstmuseer.
GramexUafhængig organisation der administrerer udøvende kunstneres og pladeselskabers økonomiske rettigheder.
InfokioskInfokiosken er oprettet af Kulturministeriet med det formål at øge kendskabet til og udbrede forståelsen for de ophavsretlige regler.
Klagenævnet for DomænenavneKlagenævnet for Domænenavne er et uafhængigt klagenævn nedsat med den opgave at behandle tvister om retten til registrerede domænenavne under det danske .dk-domæne.
KODAForening, der på vegne af komponister, sangskrivere og musikforlæggere forvalter danske og internationale ophavsrettigheder til offentlig fremførelse af musikværker.
KulturministerietIndeholder aktuelle nyheder inden for bl.a. ophavsretten.
Kulturnet DanmarkHar til formål at udbrede information om danske statslige og statsstøttede kulturinstitutioner og øvrige tilbud.
KulturpolKulturpolitisk forskernetværk med forskerprofiler, projekter, publikationslister, konferencer og Internetvejviser.
Patent- og VaremærkestyrelsenUdsteder patenter og brugsmodeller samt registrerer varemærker og design.
Samrådet for OphavsretParaplyorganisation for organisationer der varetager ophavsretslige spørgsmål.
USCOUS Copyright Office.
WIPOWorld Intellectual Property Organisation.