Om retshjælpen

Kunstnere løber ofte ind i juridiske problemer i forbindelse med deres arbejde. Omkostningerne til advokat kan virke skræmmende og kan forhindre, at problemer bliver løst med den nødvendige professionelle assistance.

I februar 1991 etablerede en gruppe jurister derfor foreningen Kunstnernes Retshjælp. Retshjælpen er baseret på frivillig arbejdskraft, og der ydes gratis juridisk rådgivning. Alle udøvende og skabende kunstnere, som f.eks. billedkunstnere, skuespillere, forfattere, designere og musikere etc. kan få bistand hos Kunstnernes Retshjælp, uanset bopæl. Man kan enten rette personlig henvendelse i retshjælpens åbningstid eller man kan skrive.

Kunstnernes Retshjælp rådgiver, når kunstnere har juridiske problemer i forbindelse med deres virke. Det kan eksempelvis dreje sig om:

 • Spørgsmål i forbindelse med køb og salg af kunst.
 • Vejledning vedrørende kunstnerens ophavsret.
 • Spørgsmål vedrørende skat, moms og andre afgifter.
 • Spørgsmål om kunstneres forhold til det offentlige, herunder klager over offentlige myndigheders afgørelser.
 • Spørgsmål om erstatning, f.eks. ved aftalebrud eller ved beskadigelse af kunstværker.
 • Hvad dækker forsikringen og hvorledes gøres skaden op.
 • Ansættelsesforhold.
 • Gode råd ved indgåelse af aftaler.
 • Spørgsmål om valg og etablering af virksomhed.
 • Spørgsmål i forbindelse med brug af kunstnerens arbejdslokale.
 • Ansøgning om fri proces.

Retshjælpen behandler ikke spørgsmål uden tilknytning til kunstneres virke, som f.eks. separation og skilsmisse, boligsager, forbrugerkøb og straffesager.

Kunstnernes Retshjælp kan hjælpe med råd og vejledning, forhandling og korrespondance. Retshjælpen fører ikke retssager, men kan henvise sagen til en advokat, hvis det bliver nødvendigt.

Finansieringen af Retshjælpens virke sker gennem støtte fra det offentlige, foreninger, fonde og legater. Kunstnernes Retshjælp er helt uafhængige af private interesser og af offentlige myndigheder.

Vedtægter

Vedtægter for Kunstnernes Retshjælp af 18. februar 2000