Persondatapolitik

Persondatapolitik for Kunstnernes Retshjælp

Kunstnernes Retshjælp behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Denne persondatapolitik beskriver hvordan Kunstnernes Retshjælp behandler personoplysninger om de personer, som Kunstnernes Retshjælp yder juridisk vejledning. Politikken er udformet og gjort tilgængelig for at overholde databeskyttelsesforordningen (2016/679 af 27. april 2016) og sikre en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger 

Kunstnernes Retshjælp er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Kunstnernes Retshjælp kan kontaktes på: 

Adresse: Vingårdsstræde 21,1, 1070 København K

E-mail: kunstnernesretshjaelp@gmail.com

1. Behandling af personoplysninger 

Kunstnernes Retshjælp behandler udelukkende oplysninger, som vi modtager fra henvendelser og indhenter derfor ikke yderligere oplysninger om dig fra eksterne kilder. Kunstnernes Retshjælp behandler følgende personoplysninger som vi modtager:

Almindelige personoplysninger fra korrespondancer og tilsendte dokumenter, billeder og andet salgsmateriale samt andre oplysninger, herunder kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-mail. 

Herudover kan Kunstnernes Retshjælp alt efter henvendelsernes karakter, og hvor det findes nødvendigt at behandle særlige kategorier af personoplysninger (også kaldet “følsomme personoplysninger”). Disse personoplysninger kan omfatte oplysninger, helbredsoplysninger eller fagforeningsmæssige tilhørsforhold, der fremgår af de dokumenter m.v. som fremsendes til Kunstnernes Retshjælp. 

2. Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Kunstnernes Retshjælp behandler relevante og nødvendige personoplysninger med det formål at yde gratis juridisk vejledning i forbindelse med kunstnernes virke. Oplysninger slettes når de ikke længere er nødvendige – eller efter anmodning.

Kunstnernes Retshjælp og dets frivillige har adgang til personoplysninger, som er relevante i forhold til at kunne vejlede i den konkrete sag. 

3. Retsgrundlaget for Kunstnernes Retshjælps behandling

Kunstnernes Retshjælp behandler udelukkende personoplysninger, når vi har et lovligt behandlingsgrundlag i overensstemmelse med persondataforordningen. 

Retsgrundlaget for Kunstnernes Retshjælps behandling af personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, hvorefter behandling kan ske, når du har givet dit samtykke til behandlingen. 

Endvidere behandles der oplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, hvorefter behandling kan ske, når den er nødvendig for at forfølge en legitim interesse.

4. Retten til at trække dit samtykke tilbage 

Personer der henvender sig til Kunstnernes Retshjælp har til enhver tid ret til at tilbagekalde sit samtykke til behandling. Tilbagekaldes samtykket, afsluttet vejledningsforløbet og Kunsternes Retshjælp kan ikke længere give juridisk vejledning og vil ej heller kontakte dig med svar. Samtykket kan tilbagekaldes ved at kontakte os på en af nedenstående måder: 

  • Personligt fremmøde i vores åbningstid 
  • Skriftligt via vores e-mail

5. Rettigheder ved henvendelser

Når du henvender dig til Kunstnernes Retshjælp, har du ifølge persondataforordningen en række rettigheder:

·     Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Der forekommer en til at få indsigt i de oplysninger, som behandles om vedkommende, samt en række yderligere oplysninger.

·     Ret til berigtigelse (rettelse): Der forekommer en ret til at få urigtige oplysninger om sig selv rettet.

·     Ret til sletning: I særlige tilfælde forekommer der en ret til at få slettet oplysninger om sig selv, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

·     Ret til begrænsning af behandling: I visse tilfælde forekommer der en ret til at få behandlingen af sine personoplysninger begrænset. Hvis en registreret person har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

·     Ret til indsigelse: I visse tilfælde forekommer der en ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af vedkommendes personoplysninger.

Ved anmodning om rettelser, sletning mv. som skrevet ovenfor, bedes du bruge de kontaktoplysninger, der er angivet øverst i denne persondatapolitik. Kunstnernes Retshjælp vil bestræbe os på at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af dine personoplysninger. 

6. Klage over persondatapolitik

Du kan læse yderligere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning, som du finder på www.datatilsynet.dk. Som nævnt, bestræber vi os efter at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder, hvis du dog ønsker at klage til Datatilsynet over Kunstnernes Retshjælp behandling af dine personoplysninger kan de kontaktes på følgende:  Datatilsynets adresse er Borgergade 28, 5., 1300 København K, www.datatilsynet.dk, Tlf. 33 19 32 00, e-mail: dt@datatilsynet.dk 

7. Revision af privatlivspolitikken 

Kunstnernes Retshjælp forbeholder sig retten til at ændre denne persondatapolitik. Når der ændres i persondatapolitikken, ændres der ligeledes i datoen nederst på siden. Ved væsentlige ændringer vil der gives besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside eller e-mail. 

Version 1.0 – 20. november 2023